Hulp nodig bij je evacuatieplan? G4S geeft advies

2 min read

Bij brand of andere calamiteiten is er maar één ding het allerbelangrijkst: iedereen moet zo snel en veilig mogelijk het gebouw verlaten. Je team BHV zet zich in om dit alles tot op de goede orde te regelen, maar dit kan niet zonder plan. Het opstellen van een goed evacuatieplan is belangrijk en zelfs verplicht volgens de wet. Weet je nu niet goed hoe je een evacuatieplan moet opstellen? Vraag dan advies aan de veiligheidskundige van G4S Safety Solutions, die al aan honderden advies evacuatieplan heeft bijgedragen en weet waar er allemaal rekening mee gehouden moet worden.

Inhoud evacuatieplan

In het evacuatieplan staat alles waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het evacueren van je gebouw. Hier wordt met alles wat er bij komt kijken om een evacuatie tot een goed einde te brengen in opgenomen, zoals de plattegronden van de etages, het identificeren van mogelijke gevaren en het weten van waar alle interventiemiddelen te vinden zijn. Aan de hand van deze gegevens kan er gekeken worden wat ieders taak is tijdens een calamiteit om ervoor te zorgen dat het gebouw zo snel en veilig mogelijk ontruimd wordt om bijkomende gevolgen te voorkomen. Ook wordt er rekening gehouden met dat bij het verlaten van het gebouw de medewerkers ook op een veilige plek kunnen verzamelen, waardoor er in het evacuatieplan ook wordt gekeken naar de omgeving op het gebied van water en infrastructuur.

Inzet evacuatieplan

Met het advies voor het evacuatieplan wordt de evacuatieprocedure opgesteld, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het strak trekken en naleven van deze procedure is van levensbelang voor iedereen die aanwezig is in het pand. Het inzetten van het evacuatieplan moet dan ook strikt worden gedaan bij elke calamiteit en oefening hiervoor. Advies op het gebied van je evacuatieplan krijg je op maat gemaakt vanuit G4S, waardoor je altijd zeker weet dat je het plan op de juiste manier inzet en geen zaken over het hoofd ziet.