Opleiding hoofd BHV operationeel

2 min read

De opleiding hoofd BHV operationeel behandelt alle vaardigheden van een reguliere BHV’er, maar kent een aantal onderdelen die toegespitst zijn op een rol als hoofd BHV. De opleiding bestaat uit een flinke portie theorie. Daarnaast wordt er de nodige tijd besteed aan het oefenen van de operationele vaardigheden, want een hoofd BHV zal zelf ook fysiek in actie moeten komen bij een calamiteit. De opleiding hoofd BHV operationeel voorziet de deelnemers ook van extra kennis, die specifiek bedoeld is voor een hoofd BHV. Dat heeft onder anderen te maken met de wettelijke bepalingen rondom bedrijfshulpverlening. 

Specifieke kennis in de opleiding hoofd BHV operationeel

In de opleiding hoofd BHV operationeel wordt ingegaan op de wettelijke randvoorwaarden die betrekking hebben op de opzet van een BHV organisatie. Die randvoorwaarden hebben te maken met de eisen die worden gesteld aan de aantallen BHV’ers die te allen tijde aanwezig moeten zijn. Ook zijn er wettelijke voorwaarden verbonden aan het niveau van de opleiding, aan hoe vaak BHV’ers een opfriscursus krijgen en aan de gebruikte uitrusting. Tijdens de opleiding is er ook tijd ingeruimd voor methoden om nieuwe vrijwilligers te werven en selecteren.

Wat kan iemand met een opleiding hoofd BHV operationeel

Een BHV’er met de opleiding hoofd BHV operationeel is permanent of plaatsvervangend leidinggevende van de bedrijfshulpverlening tijdens een calamiteit. Hij beschikt over alle vaardigheden die een gewone BHV’er heeft, maar heeft daarnaast leidinggevende skills. Dat betreft het nemen van ad hoc beslissingen, het coördineren van de bedrijfshulpverlening en de communicatie met de professionele hulpdiensten. Daarnaast weet een hoofd BHV operationeel hoe hij moet handelen als er een bommelding is binnengekomen. Hij is ook bevoegd om het bedrijf te adviseren over de bedrijfshulpverlening, moet het bedrijfshulpverleningsplan opstellen en bijhouden en is verantwoordelijk voor het regelmatig inplannen van oefeningen van de organisatie.