Risicobeheer voor de transport & logistiek

2 min read

Het identificeren van risico’s binnen de transport en logistiek is een essentiële taak en die moeten we uitvoeren met behulp van protocollen die nadenken over wat, hoe en wanneer we het moeten doen, vooral als we een internationaal bereik hebben. Risicobeheer voor de toeleveringsketen wint de laatste jaren aan relevantie door globalisering, een toename van leveranciersnetwerken, de eisen van de markt en concurrenten. We kunnen risico in de toeleveringsketen definiëren als gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben – kwantitatief of kwalitatief – op de productie-, transport- of leveringsstromen van een artikel. Risicomanagement bestaat daarom uit het anticiperen, identificeren, beoordelen en mitigeren van deze mogelijke onderbrekingen in elk logistiek proces.

Hieronder staan ​​de stappen die we moeten volgen voor het beheersen van risico’s in de toeleveringsketen van transport en logistiek. We zullen ze later in detail bekijken.

Risico-identificatie

Brainstorm over mogelijke risico’s. Definieer de kenmerken van elk risico: niveau en omvang. Zorg voor een record van risico-identificatie.

Risicobeoordeling

Voer een kwantitatieve analyse uit: kwantificeer de waarschijnlijkheid, financiële impact en mogelijk geldelijk verlies, beoordeel de belangrijkste risico’s op een geaggregeerde manier en bedenk modellen en simulaties voor de reikwijdte.

Voer een kwalitatieve analyse uit: controleer de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet, classificeer het, zoek de benodigde gegevens op, creëer categorieën voor identificatie en beoordeel prioriteiten.

Technologie voor risicobeheer

Om betere strategieën voor risicobeheer te ontwikkelen, raden we aan te investeren in technologie die de processen van het bedrijf versnelt en integreert met die van de leveranciers en klanten. Het gaat niet alleen om het verbinden ervan, maar om het creëren van samenwerkingskanalen om de zichtbaarheid en controle te vergroten. Er is gespecialiseerde software voor risicobeheer die tools bevat voor een efficiënt beheer van documentatie, die de communicatie van bevindingen in realtime optimaliseert en helpt bij het nemen van betere beslissingen.

Aanbevelingen

Risico’s die van invloed zijn op de toeleveringsketen kunnen catastrofaal zijn voor de prestaties van elk bedrijf. Hier volgen enkele tips om ze zo goed mogelijk te vermijden of te bestrijden:

Kies voor solide internationale 3PL providers. Verlaag de tijd van internationale verzending en verminder de variaties in de cyclus. Implementeer methodieken zoals Lean of Six Sigma om verspilling te verminderen. Huur verzekering. Gebruik zichtbaarheidstools om zendingen te volgen. Integreer de systemen van leveranciers, distributeurs en klanten.

Hoewel risicobeheer de mogelijkheid om ze op te lopen niet uitsluit, bereidt het bedrijven wel voor om ze het hoofd te bieden. Vooral in wereldwijde en vluchtige omgevingen. Daarom wordt aanbevolen om op externe adviseurs te leunen om het interne beleid en de actieplannen te definiëren.